ข้อมูลสมาชิก

นายสากล รัตนคามินี ศิษย์เก่า

ข้อมูลสมาชิก

ชื่อ - นามสกุล นายสากล รัตนคามินี สมาชิกเก่า
อายุ 40 ปี
รุ่น 38 - 40
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้พิพากษาศาลแขวงนครศรีธรรมราช
อีเมล nongsand1979@gmail.com
เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์มือถือ 0655171140

ประวัติการศึกษา / อบรม

สถาบัน / องค์กร ระดับชั้น ปีที่เข้า ปีที่จบ

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ปีที่เข้า ปีที่ออก

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น

ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับ