ข้อมูลสมาชิก

วุฒิวงค์ บงกชกาญจน์ ศิษย์เก่า

ข้อมูลสมาชิก

ชื่อ - นามสกุล วุฒิวงค์ บงกชกาญจน์
อายุ 43 ปี
รุ่น -
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ตำแหน่งปัจจุบัน
อีเมล
เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์มือถือ

ประวัติการศึกษา / อบรม

สถาบัน / องค์กร ระดับชั้น ปีที่เข้า ปีที่จบ

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ปีที่เข้า ปีที่ออก

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น

ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับ