ข้อมูลสมาชิก

ปรียบุตร มาลากุล ณ อยุธยา ศิษย์เก่า

ข้อมูลสมาชิก

ชื่อ - นามสกุล ปรียบุตร มาลากุล ณ อยุธยา สมาชิกเก่า
อายุ 54 ปี
รุ่น 21 - 26
อาชีพ บริษัทเอกชน
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
อีเมล preyabut@gmail.com
เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์มือถือ 0873596006

ประวัติการศึกษา / อบรม

สถาบัน / องค์กร ระดับชั้น ปีที่เข้า ปีที่จบ

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ปีที่เข้า ปีที่ออก

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น

ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับ