ข้อมูลสมาชิก

นายปัญจชัย อร่ามศรี ศิษย์เก่า

ข้อมูลสมาชิก

ชื่อ - นามสกุล นายปัญจชัย อร่ามศรี สมาชิกเก่า
อายุ 58 ปี
รุ่น 20 - 25
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อีเมล deaw123punja@gmail.com
เบอร์ที่ทำงาน 025903976
เบอร์มือถือ 0925125032

ประวัติการศึกษา / อบรม

สถาบัน / องค์กร ระดับชั้น ปีที่เข้า ปีที่จบ

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ปีที่เข้า ปีที่ออก

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น

ชื่อรางวัล ปีที่ได้รับ