คลังภาพ

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำอธิบาย

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  • โดย : ผู้ทดสอบระบบ สนบ.
  • วันที่ลงภาพ : 29-09-2016
Share This: