ขอเชิญร่วมงาน 116 ปีเบญจมบพิตร

เสาร์ที่ 1 ตุลาคม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ติดต่อสอบถาม 02-243-7976 , 090-963-4163