สมาคมบันทึกเทปถวายพระพร

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรฯ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา