สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรฯมอบทุนการศึกษา

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรฯ มอบทุนการศึกษา ประเภทประพฤติดี ให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร