กราบคารวะเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการ กราบคารวะเจ้าวาสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเกิด